Trường Cao Đẳng Hoan Châu

Giới thiệu Trường Cao Đẳng Hoan Châu

- Hoan Châu là tên cũ của Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo và có quy mô rộng khắp cả nước lúc bấy giờ. Nghĩa quân đã giải phóng được cả nước khỏi ách thống trị vô cùng hà khắc của nhà Đường, giành chính quyền và giữ được chính quyền trong 10 năm. Mai Thúc Loan tự xưngĐế chứ không xưng Vương. Ông thể...

 
HCC BGD&DT TT - Thư viện TT - Tin học & Ngoại ngữ