Thông báo tuyển sinh Liên thông chính quy, VB2, Vừa làm vừa học năm 2016 (đợt 1)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016 ( đợt 1)
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thông báo tuyển sinh như sau:
 
1. Chuyên ngành đào tạo:
- Kế toán                                
- Kỹ thuật phần mềm
- Tài chính - ngân hàng           
- Luật kinh tế
- Quản trị kinh doanh             
- Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành
- Ngôn ngữ Anh                      
- Quản lý nhà nước
- Ngôn ngữ Nga
2. Hệ đào tạo:
- Đại học (4 năm)                   
- Liên thông Trung cấp - Đại học (2,5 năm)
- Đại học bằng 2 (1,5 năm)     
- Liên thông Cao đẳng - Đại học (1,5 năm )
3. Đối tượng tuyển sinh:
Học viên tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (theo hệ đào tạo)
4. Cấp bằng tốt nghiệp: Đại học Chính quy.
5. Hồ sơ và thời gian:
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/03/2016.
- Hồ sơ bao gồm: Bản sao bằng, Bảng điểm các hệ: THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (tùy theo hệ đào tạo đăng ký tuyển sinh); Giấy khai sinh (bản sao); Giấy tờ ưu tiên (nếu có); 04 ảnh 3x4, 02 phòng bì dán tem và ghi rõ đại chỉ.
6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Trường Trung cấp Nghề Asean
Địa chỉ: Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0978937345; (038) 3623750; (038) 8934242