Skip to main content

Contact

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất vui khi bạn muốn liên hệ với chúng tôi. Đây là cách bạn có thể liên hệ:

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 123, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (+84) 123-456-789
  • Email: info@hoanchau.edu.vn

Giờ làm việc:

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn trong các khung giờ sau:

  • Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 AM – 5:00 PM
  • Thứ Bảy: 9:00 AM – 1:00 PM
  • Chúng tôi nghỉ vào Chủ Nhật

Mẫu liên hệ trực tuyến:

Nếu bạn muốn gửi cho chúng tôi một tin nhắn trực tuyến, bạn có thể sử dụng mẫu liên hệ dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.