Skip to main content

Privacy Policy

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web hoanchau.edu.vn được coi là sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật này.

Thông tin thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

  1. Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc ứng tuyển công việc trên trang web.

  2. Thông tin sử dụng: Bao gồm thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng trang web, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thời gian truy cập, và các trang bạn truy cập.

Mục đích sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  1. Cung cấp dịch vụ: Để quản lý tài khoản của bạn, cung cấp thông tin tuyển dụng, và thực hiện các giao dịch bạn yêu cầu trên trang web.

  2. Cải thiện trang web: Để hiểu hơn về cách bạn sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của bạn.

  3. Liên hệ và hỗ trợ: Để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ bạn khi cần thiết.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba không có quyền truy cập. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn.

Thay đổi Chính sách Bảo mật:

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: privacy@hoanchau.edu.vn.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân của bạn.