Skip to main content

Terms

Điều Khoản và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với trang web hoanchau.edu.vn. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này được coi là sự đồng ý với các điều khoản sau đây:

1. Điều khoản sử dụng:

a. Bạn cam kết sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

b. Bạn đồng ý không sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi gây hại, quấy rối, hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

2. Đăng ký tài khoản:

a. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đảm bảo tính bảo mật của tài khoản.

b. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ tài khoản của mình với người khác.

3. Thông tin cá nhân:

a. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật để biết thêm chi tiết.

4. Từ chối trách nhiệm:

a. Trang web hoanchau.edu.vn cung cấp thông tin việc làm và tuyển dụng nhưng không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin từ các bên thứ ba.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web hoặc thông tin trên trang web.

5. Thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện:

a. Chúng tôi có thể thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện này theo thời gian và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web của chúng tôi.

6. Liên hệ chúng tôi:

a. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Điều Khoản và Điều Kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: info@hoanchau.edu.vn.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và mong muốn duy trì môi trường sử dụng trang web hoanchau.edu.vn an toàn và tích cực.